Inloggen
Winkelmandje

Privacybeleid

Blok Packaging geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Blok Packaging. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en andere technieken. Hierdoor kan uw webbrowser worden herkend en hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren bij het bezoeken van onze website. Deze cookies gebruiken wij voor het verbeteren van onze website en voor marketingdoeleinden. U kunt de cookies zelf op elk moment uitschakelen of aanpassen.


Bestellen

Tijdens het plaatsen van een bestelling op onze website vragen wij u om de volgende gegevens in te vullen:

 Voor- en achternaam

Hiermee kunnen wij zien door wie de bestelling is geplaatst. De ingevulde naam komt op de pakbon, factuur en het verzendlabel te staan.

Wij delen de naam met onze vervoerder PostNL zodat de bestelling kan worden afgeleverd. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. PostNL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij delen naam met onze betaalprovider MultiSafepay voor een correct afhandeling van de betaling. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij delen de naam met Truspilot voor het verzamelen van beoordelingen. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. U kunt zich afmelden voor uitnodigingen voor beoordelingen door op de afmeldlink onderaan de e-mail van Trustpilot te klikken.

Wij delen de naam met Mailchimp voor het versturen van niewsbrieven, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Het uitschrijven van nieuwsbrieven is mogelijk door op de link onderaan een nieuwsbrief te klikken.

 Adres en woonplaats

Hier sturen wij de goederen naar toe, indien er geen afwijkend afleveradres is ingevuld. Het adres komt op de pakbon, factuur en het verzendlabel te staan.

Wij delen het adres met onze vervoerder PostNL zodat de bestelling kan worden afgeleverd. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. PostNL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij delen het het adres met onze betaalprovider MultiSafepay voor een correct afhandeling van de betaling. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 E-mailadres

Het e-mailadres is het belangrijkste communicatiemiddel. Hierop ontvangt u de orderbevestiging, de verzendbevestiging, en de factuur. Ook sturen wij hier de bevestiging van het aanmaken van een account en de communicatie over een retourzending naar toe, indien van toepassing. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om de nieuwsbrief te versturen, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Het uitschrijven van nieuwsbrieven is mogelijk door op de link onderaan een nieuwsbrief te klikken.

Wij delen het e-mailadres met onze vervoerder PostNL zodat u een e-mail met Track&Trace code kunt ontvangen van PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. PostNL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij delen wij het e-mailadres met Truspilot voor het verzamelen van beoordelingen. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. U kunt zich afmelden voor uitnodigingen voor beoordelingen door op de afmeldlink onderaan de e-mail van Trustpilot te klikken.

Wij delen het e-mailadres met Mailchimp voor het versturen van niewsbrieven, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Het uitschrijven van nieuwsbrieven is mogelijk door op de link onderaan een nieuwsbrief te klikken.

 Telefoonnummer

Wij nemen alleen telefonisch contact met u op als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als een product onverwacht niet in voorraad is of als er een probleem is met uw bestelling.

Wij delen het telefoonnummer niet met andere partijen.

 IP-adres

Het IP-adres onthouden we zodat we al onze klanten een veilige en betere winkelervaring kunnen bieden.

Wij delen het IP-adres niet met andere partijen.

 Bedrijfsgegevens

Indien u als zakelijke klant een bestelling plaatst, bent u verplicht een bedrijfsnaam en KvK-nummer in te vullen. Het invullen van een BTW-nummer is alleen verplicht indien u vanuit België een bestelling plaatst.

Wij delen de bedrijfsgegevens met onze vervoerder PostNL zodat de bestelling kan worden afgeleverd. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. PostNL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij delen de bedrijfsgegevens met onze betaalprovider MultiSafepay voor een correct afhandeling van de betaling. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


 

Doel van de gegevensverwerking

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

 Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. In voorkomende gevallen kan Blok Packaging B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Blok Packaging. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze klantenservice.
 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen